Реч је о Немачкој, Швајцарској и Бугарској, а није искључено да ће и друге земље у Европи следити њихов пример. У овим земљама постоји велика дијаспора из Македоније, која је стално запослена, па земље не желе да угрозе домаћу привреду, с обзиром на проблеме са заменом путних исправа македонских држављана према роковима у Преспански споразум.

Из земаља у региону у Албанију и на такозвано Косово можете путовати са старим пасошем.

Раније смо писали да се у Србију може путовати са старом личном картом.

Званично обавештење или потврду оваквих одлука не треба очекивати од ових земаља или бар од већине јер не би желеле да се доведу у неугодан положај пред Грчком, каже извор „360 степени”.