СПИСАК ПОСЛАНИКА ИЗ МАЋЕДОНИЈЕ ЗА СРПСКУ НАРОДНУ СКУПШТИНУ на Сретење 1909. г. у Скопљу:

-Бело Поље: Риста Поповић свештеник за Б. Поље и околину.
-Беране: Милан Цемовић учитељ за Беране и околину; Милић Дабетић учитељ за Беране и околину.
-Битољ: Јован Ћирковић секрет. Митроп. за Битољ и окол.; Риста Цветковић учитељ за Битољ и околину; Глигорије Божовић наставник за настав. колег. бит. гим.; Риста Ставрић учитељ за учитељство.
-Велес: Ђорђе Стаменковић трговац; за Велес и околину.
-Воден: Стојан Марковић трговац за Воден и околину.
-Вучитрн: Живко Фртунић трговац за Вучитрн и околину.
-Гостивар: Сима Димитријевнћ управ. школа за Гостивар и околину.
-Дебар: Др. Исаило Хаџијевски лекар за Дебар и околину.
-Дримкол: Матија Шуменковић свештеник за Дримкол и окол.
-Дојран: Јован К. Грошевић учитељ за Дојран и околину.
-Ђевђелија: Стојан Ристић свештеник за Ђевђелију и окол.
-Кичево: Јанићије Ђурић лекар за Кичево и околину; Јованче Томић тежак за Кичево и околину.
-Кратово: Јован Поповић управ. школа за Кратово и окол.
-Крушево: Блажа Пашић тежак за Крушево и околину.
-Кочани: Тодор Јовановић управ. школа за Кочане и околину.
-Куманово: Јован Алексић наставник за Куманово и околину. Јован Цакић учитељ за Куманово и околину.
-Мала-Река: Тома Огњановић трговац за М. Реку и околину.
-Малеш: Сава Јергић свештеник за Малеш и околину.
-Митровица: Јован Даниловнћ трговац за Митровицу и окол. Милутин Стерђевић трговац за Митровицу и околину.
-Нова Варош: Стеван Самарџић учитељ за Н. Варош и окол.; Владислав Протић свештеник за Н. Варош и околину.
-Нови Пазар: Тома Протић свештеник за Н. Пазар и окол.; Јосиф Нићифоровић тежак за Н. Пазар и околину.
-Охрид: Серафим Крстић свештеник за Охрид и околину.
-Паланка: Антоније Тодоровић управитељ школа за Паланку и околину.
-Пећ: Живко Рајевић трговац за Пећ и околину.
-Плевље: Данило Шиљак свештеник за Плевље и околину; Михаило Куртовић учитељ за Плевље и околину; Стеван Јовашевић механџија за Плевље и околину; Стојан Зафировић наставник за колег. плеваљске гимн.
-Пореч: Крста Ђорђевић свештеник за Пореч и окол.; Јован Стојановић тежак за Пореч и околину.
-Прешево : Аћим Јелић управ. школа за Прешево и околину.
-Призрен: Петар Костић секретар Митроп. за Призрен и околину; Андреја Гроздановић учитељ за Призрен и околину; Радомир Шабић свештеник за Призрен и околину; Риста Скакаљевић професор за колегијум призр. богосл.
-Пријепоље: Сретен Вукосављевић учитељ за Пријепоље и околину; Димитрије Зиндовић трговац за Пријепоље и околину,
-Прилеп: Глигор Соколовић војвода за Прилеп и околину; Петар Димитријевић трговац за Прилеп и околину.
-Приштина: Стојан Капетановић учитељ за Приштину и околину; Апостол Поповић свештеник за Приштину и околину; Јосиф Поповић учитељ за учитељство.
-Ресан: Глигорије Џамбасовић наставник за Ресан и околину.
-Рожај: Никола Веселиновић свештеник за Рожај и околину.
-Сјеница: Јован Јанковић трговац за Сјеницу и околину;Вуко Тубић ханџија за Сјеницу и околину.
-Скопље: Др. Алекса Станишић наставник за колегијум скопске гимназије; Митар Шешлија учитељ за учитељство; Александар Илић чиновник за Скопље и околину; Димитрије Поповић учитељ за Скопље и околину; Лазар Рајчић тежак за Скопље и околину.
-Солун: Риста Огњановић наставник за колегијум солунске гимназије; Никола Голубовић учитељ за учитељство; Ђорђе Денковић чиновник за Солун и околину.
-Тетово: Љубомир Аћимовић учитељ за Тетово и околину; Теофило Апостоловић тежак за Тетово и околину;
-Феризовић: Дамјан Прлинчевић управ. школа за Феризовић и околину.

-Чланови привременог Централног Одбора: Богдан Раденковић, Давид Димитријевић, Велимир Прелић, Глиша Елезовић, Јован Шантрић, Сава Стојановић, Александар Буквић, Ђорђе Хаџи-Костић, Васа Јовановић.

-Војводски одбор : Ђорђе Скопљанче војвода; Мицко Крстић војвода; Јован Стојковић војвода.