Станчић и Стојковић ће говорити о истрајним активностима Српског културно информативног центра Спона, деловању и сталној мисији откривања, очувања, неговања скрајнутих вредности националног, културног, духовног идентитета Срба на просторима Северне Македоније.

Место догађања је Народна библиотека др. Душан Радић. Почетак у 19 часова.

Ово је још један у низу представљања рада СПОНЕ у регионалним оквирима, који ће продужити и у будућности.