Влада премијера Димитра Ковачевског у Скопљу усвојила је Информацију за потписивање Споразума о финансирању са Европском комисијом (ЕК) за ИПА 3 Програм прекограничне сарадње Северна Македоније и Србије 2021-2027 године, како је прецизираном усвојене од ЕК 03. Јуна 2022 године.

Вицерпемијер Владе за европска питања и Национални ИПА координатор, Бојан Маричић је одређен да у име Владе потпише Споразум о финансирању између ЕК и РСМ.

-Програм о прекуграничној сарадњи између Северне Македоније и Србије се спроводи у оквирима Инструмента за претпристапну помоћ (ИПА 3), којим се подржава прекогранична сарадња у погледу унапређења добрососуседских односа, неговања интеграције ка Унији и унапређењу социо-економског развоја, наводи се у саопштењу.