У понедељак 25. новембра са почетком у 19,00 часова, у Скопљу у просторијама Српског културног центра Спона (ул. Кирил и Методиј 30), Др Јасмина С. Ћирић, доцент Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу/ спољни сарадник Института за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду одржаће предавање: Српска сакрална архитектура 14.века на територији данашње Македоније.

,,Сакрална архитектура 14. века на територији некадашњих српских области, данас у Републици Македонији, није често тема научних истраживања која за циљ имају испитивање архитектуре. Иако проучавање ових задужбина има своју дугу историју, услед недоступности цркава, неретко недостатка дозвола за научни рад, скупина поменутих цркава остала је у другом плану српске историографије.“ – истиче у најави др Јасмина С. Ћирић.

Предавање има за циљ упознавање аудиторијума са архитектонским контекстом задужбина у области Скопске Црне Горе ( црква Светог Ђорђа у Старом Нагоричину, црква Светог Никите у Чучеру, Псача, Лесново, Љуботен, Матејче, Марков манастир, црква Св. Андреје на реци Трески, црква Св. Николе Шишевског). Предавање ће обухватити карактеристике архитектуре, духовну климу у којима се граде задужбине које свим својим карактеристикама показују да је реч о пројектовању храма као земаљске слике Небеског Јерусалима. О синтези архитектуре и фресака, порукама фасада које обилују широким репертоаром орнамената комплексних богословских значења, биће речи у последњем сегменту предавања. Наведена целина је својеврсни увод у предавање о охридским црквама и планирању града као сакралне парадигме средњег века у којем сваки ходочасник кружи, путањом сакралних тачака отелотворених у храмовима различитих патрона. Током предавања ће бити приказани ауторски снимци предавача настали у наведеним храмовима, што ће бити уједно и прилика да се присутном аудуторијуму илуструју потешкоће и изазови током фотографског снимања средњовековних цркава, које упркос тешким условима, опстају и одолевају заборављању високе културе српске средњовековне прошлости.