Наглашена одлучност да се ради на продубљивању односа, проширењу сарадње, јачању међусобног поверења, разумевања