Током гласања уздржано је било 14 чланица, једино је Мађарска била против.

Придружени члан је постала и Малта.