Бирачи у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (до 25. новембра у поноћ), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству, наводи се на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Дипломатско-конзуларно представништво Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да бирач жели да гласа према месту боравишта у иностранству, доставља надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи, која о томе доноси решење.

После тога, надлежна општинска, односно градска управа треба да донесе решење да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће гласати.

Ако бирач гласа у иностранству, не уписује се у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити електронским путем, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно пасоша, на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Поред тога, увид у податке који се воде о бирачу може се извршити и преко Портала еУправа (услуга еЗахтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку).