У саопштењу Матице српске се наводи да су за потпредседнике изабрани универзитетски професори Јован Делић, Милан Матавуљ и Срђан Шљукић, а за генералног секретара историчар Милан Мицић, који су такође те функције обављали и у претходном мандату.

На 130. по реду Скупштини изабран је и Надзорни одбор Матице српске са седам чланова, и Управни одбор, који има 31 члана.

Изабрани су и почасни чланови, а потврђен је пријем и нових редовних чланова Матице српске.

Између осталог, прихваћени су и извештаји о четворогодишњем раду Матице српске, Библиотеке Матице српске, Галерије Матице српске и Издавачког центра Матице српске, за период од 2020. до 2023. године.

Председник Матице српске Драган Станић познат је и по књижевном псеудониму Иван Негришорац.

Рођен је 31. маја 1956. у Трстенику, основну школу завршио је у Сиригу 1970, а гимназију у Новом Саду 1974, где је и дипломирао на Филозофском факултету 1979. године.

Магистрирао је и докторирао на Филолошком факултету у Београду.