Априла 2022. године, у издању престижног „ Центра за проучавање религије и верску толеранцију”, објављена је 16. монографија аутора проф. др Мирољуба Јевтића, актуелног амбасадора Србије у ДР Конго под називом „Политика се родила из религије”. Конципирана је као скуп текстова и интервјуа које је професор Јевтић објављивао у медијима у периоду од 2006. до 2020. године, у виду реаговања на бројна друштвена дешавања и догађаје који спадају у област истраживања научне дисциплине политикологија религије. Текстови у књизи нису хронолошки поређани, јер сваки од њих представља засебну целину, дакле нису међусобно повезани, па им читаоци могу приступати потпуно независно, без потребе да буду упућени у садржину претходног текста.

Иако се не ради о научној монографији, већ о публицистици, књига „Политика се родила из религије” представља још један допринос развоју већ поменуте научне дисциплине политикологија религије, настале у Београду, на Факултету политичких наука, школске 1993–94 године, па је у складу с тим, њен научни значај неупитан. Иначе, политикологија религије, иако је релативно млада научна дисциплина, показала се као можда и најважнија у корпусу политичких наука, јер актуeлна дешавања у свету показују да је религија неизоставни чинилац свих најзначајнијих политичких процеса. Колеге са Института за политикологију религије из Дуизбурга, свесни те чињенице, сковали су крилатицу „Ко не разуме религију, не може разумети ни политику”.

Поред научног, друштвени значај ове монографије професора Мирољуба Јевтића, који је оснивач једне светски признате научне дисциплине, што га сврстава у групу најзначајнијих српских живих научника, јесте у томе што се сада скоро све његове анализе налазе на једном месту. Дакле, читаоци више не морају тражити по интернету текст који их интересује, већ је довољно да отворе књигу и погледају у садржај. Посебно треба истаћи чињеницу да текстови који се налазе у овој монографији никада не застаревају. Узмимо као пример анализу под називом „Украјинска аутокефалност и политика” која у ширем смислу објашњава колико је религија утицала на данашње сукобе у Украјини.