Поштовани родитељи, драги ученици, Језик је средство за комуникацију, али и чувар нашег идентитета, културе и традиције. Искористите своје фундаментално, Уставом загарантовано право за изучавање матерњег језика у оквиру деветгодишњег основног образовања.

У сагласности са Уставом наше земље и у сагласности са Законом за основно образовање, а према наставном плану донетом од стране Бироа за развој образовања, сваки припадник заједница може да избере изучавање изборног предмета: Језик и култура Срба за ученике од трећег и четвртог разреда; Језик и култура Турака за ученике трећег и четвртог разреда; Језик и култура Бошњака за ученике од трећег до деветог разреда; Језик и култура Влаха за ученике од трећег до деветог разреда; Језик и култура Рома за ученике од трећег до деветог разреда; Албанског језика за ученике од шестог до деветог разреда.

Свака школа је обаезна да током априла и маја спроведе анкету међу ученицима и родитељима о заинтересованости за изучавање ових изборних предмета, као другог изборног предмета. Уколико школа то не понуди, обратите се стручној служби да добијете информацију о могућности  за изучавање матерњег језика као избоног предмета.

Управа за развој и унапређење образовања на језицима припадника заједница