Врњачка Бања

Крај године за нама обележио је фантастичан податак да је у Србији на основну извештаја из информационог система ”еТуриста” централног информационог система у области угоститељства и туризма Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у децембру 2022. године било укупно 1.003.817 ноћења домаћих и страних туриста, у односу на децембар 2021. године када смо имали укупно 695.153 ноћења, што представља раст од око 45 одсто.

Интересантна чињеница је да од када се прати статистика броја туриста од увођења овог система по први пут, забележено је да је број ноћења страних туриста у децембру 2022. године (552.481 ноћења) премашио број ноћења домаћих туриста (451.336).

Такође, износ боравишне таксе за правна лица у 2022. години, износио је више од 901 милиона РСД, што раст од 30 одсто у односу на 2021. годину.

Наведени подаци доказ су огромног улагања државе у туристичку привреду, а кроз улагања у путну и другу инфраструктуру, као и изградњу привлачних смештајних капацитета. Кроз податке, огледа се и рад државе у области културе, уметности, очувању наше традиције и важних археолошких налазишта, а тако што и домаћи и страни туристи све више показују интересовање. Примери тог рада су обнова и реконструкција Голубачке тврђаве на Дунаву, Рамске тврђаве, доступна археолошка налазишта и културне институције, као што је Народни музеј, Музеј савремене уметности. Неизоставни избор туриста су и атрактивни хотели Врњачке Бање, Врдника и Фрушке горе и природне лепоте Овчарско-кабларске клисуре.

Неке од најпопуларнијих туристичких дестинација у Србији, које се према последњим подацима издвајају по највећем броу ноћења туриста у децембру 2022. године су Београд, Златибор, Нови Сад, Копаоник, Суботица, Ниш и Врњачка Бања.

„еТуриста“ је централни информациони систем туризма и угоститељства и база је података и евиденција о свим смештајним капацитетима у Србији. Поред хотела, мотела, хостела и апартмана, систем обухвата и сеоска домаћинства као и капацитете ”стан на дан”. Овај систем који је развила Канцеларија за информационе технологије и еУправу Владе Републике Срвије за потребе тадашњег Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у употреби је од октобра 2020. године, и омогућио је системско регулисање области угоститељства и туризма и изузетно значајно смањење сиве економије, унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту као и заштиту права потрошача у области туризма и угоститељства.