Домовина се брани цветом

и пчелом у цвету

маком и сунцокретом

и птицом у лету.

Домовина се брани књигом

и песмом о небу

сестрином сузом и мајчином бригом

и оним брашном у хлебу.

 

Домовина се брани лепотом

и чашћу и знањем

домовина се брани животом

и лепим васпитањем.