Двотомна монографија „Рад Србије на заштити српских државних и националних интереса у Македонији од 1885. до 1912. године”, аутора др Вукашина Дедовића, професора историје, доступна је широј јавности.

Аутор је у своју докторску дисертацију, коју је издао Историјски архив Краљево, сажео више од дванаест година истраживачког рада у архивима Србије и око 900 стотина ишчитаних библиографских јединица. Пред читаоцима је озбиљан обиман рад, који се односи на готово три деценије при крају XIX и почетком XX века током којих су се на терену у Македонији околности, као и спољнополитички контекст, веома често мењали. У том периоду Србија је у Македонији деловала на културном, образовном, верском, политичком пољу.

Ради се о веома значајној теми из политичке историје Србије с краја XIX и почетка XX века која показује да је постојала снажна жеља државе Србије да очува верски и национални идентитет српског народа на подручју Македоније. Нешто после овог периода дошло је и до присједињења Македоније Србији, али треба нагласити да се радило искључиво о вардарском делу Македоније, а да су Пиринска Македонија и Егејска Македонија припојене Бугарској и Грчкој. Данас је Македонија независна држава односно Вардарска Македонија носи име Севернa Македонијa и у њој живи народ који се више не изјашњава као Срби већ као Македонци, а на подручју Егејске Македоније нема више ни Македонаца ни Срба ни Грка, док на подручју Пирејске Македоније живе искључиво Бугари.

– „Ми смо као држава у периоду између два светска рата, уместо да шаљемо најбоље професоре, учитеље, свештенике и људе који ће радити у администрацији, нажалост, слали оне најгоре и корумпиране и из тог разлога словенски народ није осећао ту државу као своју. С временом, после Другог светског рата, настаје засебна македонска нација која данас има сопствену државу“ – рекао је на промоцији књиге градоначалник Краљева, др Предраг Терзић.

Цена једне књиге је 2000 динара, односно три књиге 6000 динара.