У Гимназији „Гоце Делчев“ у Куманову ове школске године, коначно је формирано одељење на српском наставном језику, чиме се после пет деценија у Македонији враћа образовање на нашем матерњем језику и у средњим школама.

На првом часу

У Северној  Македонији основно образовање у деветолеткама као и у средњим школама законом је обавезујуће. Према законској регулативи могућност школовања на матерњем српском језику у редовној настави у основним школама спроводи се само у три сеоске школе – у Кучевишту на Скопској Црној Гори, Старом Нагоричану и Табановцу на северу земље.

Добродошлица с даровима

Упркос законским могућностима, објављивањем редовног кункурса за упис у „српско“ гимназијско одељење у Куманову, досада није било интересовања.

Гимназија “Гоце Делчев” у Куманову

Сада су коначно уписани први свршени основци који ће наставу у гимназији похађати на српском језику…

На дочеку ученика

У све три сеоске основне школе, ове школске године наставу на српском језику похађа 178 осниваца, од којих су свега 19 прваци. У Старом Нагоричану,, на пример,  од укупно 96 школараца који наставу похађају на српском језику, само је десет првачића.

Поздрав ученицима и наставницима

У Табановцу је уписано 36 ученика, од којих је седморо у првом разреду. У Кучевишту пак, 46 основаца је у одељењима на српском језику, али су у први разред ове школске године уписана само – два ђака.

Основци у Табановцу

У овој школској години спроводи се заживљена једна од новина у образовном процесу за припаднике мањинских заједница у Северној Македонији, могућност да ученици по изборном моделу прате наставу и на свом матерњем језику. У оквиру тог модела је и настава на српском језику, преко изборног предмета – Језик и култура Срба.

Милутин Станчић – даривања ђацима првацима

– У зависности од интересовања, анкетирањем ученика и њихових родитеља, изборни предмет Језик и култура Срба, основци могу да прате од трећег разреда, у свим деветолеткама у земљи, и то не само Срби, већ и други, независно на њихову националну припадност. На пример у Јосифову код Валандова на југу земље, изборни предмет Језик и култура Срба прате ученици и српске и македонске националности. Тај изборни модел је у примени и у деветолеткама у Куманову, Чучер Сандеву, подно Скопске Црне Горе, очекује се и у школама у Умин долу, Љубодрагу, Росоману… каже  Милутин Станчић, директор Управе за развој и унапређење образовања на језицима заједница у Северној Македонији, који је на, почетку школске године „на терену“ даривао ђачке ранце с прибором свим првачићима пре свега у сеоским школама…

Директорка Гимназије “Гоце Делчев” у Куманову, Марија Тодорвска

Кадар  

Директорка Гимназије „Гоце Делчев“ у Куманову Марија Тодоровска је оптимиста и очекује да ће интересовање ученика школовање у одељењу са наставом на српском језику бити израженије захваљаујући и охрабрењу родитеља. У настави у том одељењу су ангажовани професори српског порекла који ће додатно бити усавршавани у Србији.

Дарови за основце у селу Мршевци

Дарија Ковачевић Божиновска са првацима у Кучевишту

За срећан почетак школске године