Према годишњем извештају о раду судова Судског савета Северне Македоније у 2022. години, од укупно 27 основних судова широм земље ажурно је 14, а неажурно 13. Ова оцена је на основу разлике броја примљених и решених предмета у години. Односно, судови који су током године решавали више од примљених предмета су ажурни, док они који су пропали и повећали број заосталих предмета нису ажурни.

Тако је број заосталих предмета највише смањен у Гостиварском Окружном суду – 649 (сваки активни судија завршио у просеку 1.968 предмета). Окружни суд у Тетову је неажуран иако су његове судије решиле по 3.906 предмета, али њихов заостатак је од 1.223 предмета.

Ако посматрамо апелационе области, најажурније је апелационо подручје Гостивар где је сваки активни судија у просеку решавао 2.829 предмета.

На нивоу државе, у просеку, сваки активни судија у основним судовима у 2022. години решавао је по 2.133 предмета, у ОС Ресен, који је оцењен као ажуран, сваки судија је решавао у просеку 1.419 предмета, док је у ОС Битола, који је оцењен као неажуран сваки судија је одлучио по 2 320 предмета.

Попис становништва 2021. године отворио је и друго питање, а то је пласман правосудне мреже у земљи. Тако ОС Гостивар има 21,2 судије на 100 хиљада становника и ажурно је, док ОС Прилеп има 6,8 судија на 100 хиљада становника и није ажурно.

Од свих основних судова 2022. године, само један је након систематизације радио са стопостотном попуњеношћу. То је ОС Неготино које је по систематизацији требало да ради са пет судија и према годишњем извештају Судског савета има пет активних судија. Сваки судија Окружног суда у Неготино решавао је у просеку 1.419 предмета и на крају године овај суд је смањио број предмета за 318. Поређења ради, у Окружном суду у Струги сваки судија је решавао у просеку 2.718 предмета, али је ипак на крају године број нерешених предмета порастао за 1.259.

У 2022. години у основним судовима широм земље било је укупно 288 активних судија, што значи да је сваки служио у просеку 6.364 становника, односно у просеку 15,7 судија на 100.000 становника.

У просеку, сви основни судови на нивоу земље у 2022. години били су попуњени око 63 одсто.

Судски савет као разлог смањења броја судија наводи природни одлив због испуњености услова за старосну пензију, као и непостојање законских услова за избор нових судија, с обзиром да нема кандидата који су завршили Академију за судије и јавне тужиоце, преноси Нова Македонија.