Да би јединствено тржиште рада на нивоу Северне Македоније, Албаније и Србије могло да функционише у оквиру иницијативе „Отворени Балкан” потребно је да се окончају све регулаторне промене, а потом и усвоје у парламентима све три државе. Последњи корак је ратификација споразума у скупштини Северне Македоније након чега треба да се потпишу технички протоколи као основа за функционисање јединственог тржишта радне снаге у три државе.

Како објашњава Ненад Ђурђевић, саветник председника Привредне коморе Србије, такво тржиште радне снаге биће функционално у току јесени.

– У пракси то значи да држављанима Северне Македоније и Албаније неће бити потребне боравишне и радне дозволе. Запошљавање држављана ове две земље у Србији биће идентично као и код држављана Србије и на њих се неће примењивати Закон о запошљавању странаца – наглашава Ђурђевић. Подсећа, да би се према закону странац у нашој земљи запослио, најпре мора да прибави радну и боравишну дозволу од полиције, а затим да се докаже да су исцрпљене све могућности да се на ту позицију запосли особа са држављанством Србије. Након тога, мора да се продужава радна дозвола за запосленог, односно постоје одређене административне процедуре које захтевају време и ангажовање запослених на испуњавању тих процедура.

– То све ипак неће важити за запошљавање држављана Северне Македоније и Албаније у Србији – наводи он.

Процедура која је предвиђена техничким протоколима који су договорени, али не и потписани, подразумева да грађанин једне од три земље приступа својој е-управи са захтевом за издавање „Отворени Балкан” ИД броја (ОБ ИД број). Очекује се да после завршетка ратификације у Северној Македонији, протоколи буду потписани након чега ће бити најављен датум почетка примене.

– Након онлајн попуњавања формулара и уз идентификациони документ (пасош или лична карта са чипом), е-управа издаје ОБ ИД број на основу којег се даље остварује право за рад у другој земљи „Отвореног Балкана”. После добијања ОБ ИД броја, грађанин који жели да заснује радни однос или тражи посао у другој држави, аплицира за такозвану радну дозволу, уз помоћ овог броја на сервису е-управе државе у којој жели да заснује радни однос – објашњава Ђурђевић. Додаје да потом поново попуњава формулар и даје свој ОБ ИД број на основу којег му се одобрава да може да борави и тражи посао или заснује радни однос на идентичан начин као и локални држављанин у датој земљи.

– Послодавац нема никакву администрацију осим оне која се подразумева при заснивању радног односа са грађанином државе у којој послује. Ипак, с обзиром на то да технички протоколи који омогућавају спровођење процедура у све три земље још нису потписани, самим тим ни услуга на е-управи још није доступна, али је све технички спремно за њену примену – наглашава Ђурђевић.

Иницијативу „Отворено Балкан” договорили су званичници три земље још 2019. да би се грађанима овог региона омогућило да се интегришу, лакше путују, тргују, долазе до дефицитарних кадрова, односно да им се налик моделу ЕУ омогући слободно кретање робе, промет услуга, људи и капитала.

Очекује се долазак око 30.000 радника

Да ће повећање броја радника на овај начин добро доћи нашим послодавцима, посебно за места која су иначе увек упражњена, уверен је Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије.

– Недостају нам сви профили у грађевинарству, као и радници у угоститељству и туризму, возачи па чак и они који обављају сезонске послове, попут берача. Очекујемо да их стигне око 30.000. Наравно неће они сви доћи одједном, па сходно томе у Србији неће бити константно 30.000 радника више захваљујући том повезивању националних електронских система Србије, Северне Македоније и Албаније – напомиње Атанацковић за Политику.