Навршила се година откада Завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске уз подршку девет партнерских организација примењује пројекат ”Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићеве оморике”, са десет огледних површина у подрињском подручју РС и Србије, а поједини резултати већ су видљиви. Има локалитета где је забележен подмладак Панчићеве оморике, извештавају о томе у ЈП ”Национални парк Тара”, с планине на којој је овај редак четинар Јосиф Панчић открио 1875. године.

С тим што су прву годину примене овог пројекта (одобреног од швајцарске фондације”’Франклиниа”) обележили пожари управо на највреднијим стаништима Панчићеве оморике.

– Према досадашњим научним сазнањима, ова оморика успева да опстане само на екстремним стаништима где другим конкурентским врстама дрвећа понестаје снаге за обнову и развој. Иако је било страшно гледати како у пламену нестају предивна станишта оморике, сматра се да ће катаклизмични услови који су настали након пожара створити оптималне станишне предуслове за природну обнову Панчићеве оморике на овим локалитетима – наводи се о тим сазнањима, које преноси „Политика“.

Најпре је крајем прошле године пројектни тим, на челу са експертима Миланом Матаругом и Ђорђијем Милановићем, обишао одабрана станишта Панчићеве оморике и поставио седам огледних површина: по две на местима Гостиља и Велики Столац у околини Вишеграда, две код Рогатице (локалитет Тесла) и једну у Националном парку ”Тара” (локалитет Тренице). Инструментима су мерене температура и влажност земљишта и ваздуха, а при сваком теренском обиласку пребројано је и описано стање вегетације, стабала и подмлатка на огледним површинама, с циљем дугорочног праћења.

– Крајем јула ове године пројектни тим је обишао те огледне површине, преузео прикупљене податке и ставио додатне инструменте. Постављене су, такође, и три нове огледне површине у НП ”Тара” (једна у Треници и две на Студенцу), чиме је њихов укупан број заокружен на десет (шест у РС и четири у Србији). Након прошлогодишњих пожара ове године је забележен знатно већи број сувих и оборених стабала, али је на појединим локалитетима такође забележен и подмладак Панчићеве оморике – утврђено је испитивањима, где су учесницима у пројекту подршку на терену давали ЈПШ ”Шуме Републике Српске” и ЈП ”Национални парк Тара”.

Намера је да се  у наредне две године кроз овај подухват прати и анализира стање, ради на повезивању управљача станишта Панчићеве оморике, те разменом знања и препорука обезбеди дугорочно и одрживо управљање овом ретком врстом четинара.