Фото: Новости, Н. Скендерија

Која питања ће бити на предстојећем попису становништва домаћинстава и станова 2022. године у Србији који почиње 1. октобра.

Попис становништва домаћинстава и станова у Србији биће спроведен од 1. до 31. октобра ове године. Метод спровођења пописа, како је објављено, биће и даље – традиционалан, од врата до врата, где ће пописивачи прво од грађана прикупити податке, а затим их унети – електронски.Грађане занима која ће бити питања за попис становништва 2022. године.

Међу питањима за попис становништва домаћинстава и станова 2022. године биће основни подаци о лицима: име, презиме, пол, старост, место становања, подаци о миграторним, етнокултуралним, образовним и економским карактеристикама, брачном статусу и фертилитету, начину путовања на посао / у школу и функционалној и социјалној интегрисаности.

Грађани ће одоговорити и на питања везана за домаћинство, укупан број чланова домаћинства, сроднички и породични састав, основ по коме домаћинство користи стан у којем се пописује и да ли се чланови домаћинства баве сопственом пољопривредном производњом.

За људе који живе у становима: адреса, врста стамбеног простора, коришћење стана, облик својине, површина стана, број соба, опремљеност инсталацијама и помоћним просторијама, врста енергента који се користи за грејање, спрат на којем се стан налази, као и подаци о основним карактеристикама зграде у којој се стан налази.

Шта ако пописивач никог не затекне код куће

Многи грађани не знају али, уколико пописивач никога не затекне код куће, доћи ће поново у неком другом термину, а ако и тада код куће нема никога оставиће писано обавештење о свом доласку и информацију да грађани позивом на беспатан број инфо-центара могу уз помоћ оператера да ступе у контакт са пописивачем и договоре термин пописивања.

У оквиру питања за попис становништва 2022. године нисте у обавези да пописивачу дајете на увид лична документа, зато што се подаци у попису прикупљају на основу изјаве, али како би процес пописивања био бржи можете да припремите неки од документа са ЈМБГ-ом (уколико овај податак не знате напамет), како бисте ЈМБГ издиктирали пописивачу.

Значај

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.