Након састанка у Влади Северне Македоније националног координаторa за интеркултурализам, једно друштво, развој културе и међуресорске сарадње Роберта Алађозовског са представницима српског грађанског сектора уочи предстојећег Пописа становништва, домаћинстава и станова, одржаног 25. фебруара, Јасмина Ђорђиева, координатор Сектора за дисеминацију и односе са јавношћу у  Државном заводу за статистику, у разговору за портал Спона, изнела више подробности и детаља о спровођењу те статистичке операције од 1. до 21. априла ове године.

Према речима Јасмине Ђорђиеве, у организацији Државног завода за статистику, на терену ће бити ангажовано близу 5000 пописивача, координисаних од стране 500 реонских инструктора. Ови реонски инструктори биће обучени за извршење својих задатака у току друге половине марта, непосредно пред почетак пописа од стране 150 државних индструктора запослених у Заводу за статистику и обучених за спровођење пописа на терену.

Ђорђиева наводи да ће обука реонских инструктора трајати укупно четири дана, од чега ће два дана бити посвећена теоријској, а два практичној обуци.

Конкурс је отворен за све пунолетне, незапослене грађане Републике Северне Македоније, са најмање завршеном средњом школом и основним познавањем рада на рачунару, прихваћени на конкурсу Завода.

Попис на матерњем језику

Једна од најважнијих ставки о којима ће се водити рачуна на Попису 2021. године је, како прецизира Ђорђиева за Спону, етничка структура становништва. При избору пописивача водиће се рачуна да у сваком реону буде присутан довољан број пописивача свих етничких припадности доминантних у том реону, како би грађанима било омогућено да се попишу на свом матерњем језику, односно да буду пописани од стране лица које познаје њихов матерњи језик.

– Пописна апликација је припремљена на седам језика, а то су македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки, и босански. У њој је посебно истакнуто  да пописивачи не смеју ни на један начин да утичу на одговоре које даје лице које се пописује, нити да га/је наводе на одређене одговоре, указује Ђорђиева, нагласивши да се на обуци свих учесника пописа, овоме посевећује посебна пажња.

Када је реч о безбедности и заштити личних података грађана, Ђорђиева је нагласила да су „предузете све мере и протоколи за заштиту података прикупљених на попису у свим фазама сакупљања података, њиховог трансфера преко ,,облака” (cloud) и обраде.“

Мере заштите од заразе

Државни завод за статистику, како је истакла Ђорђиева, узима у обзир и све мере заштите од Ковид пандемије. Комисија за заразне болести донела је Протокол за спровођење пописа у свим фазама пописних активности (припремне активности, предпописивање, обуке, пописивање на терену), као и све мере које ће бити примењиване са циљем заштите становништва и свих учесника у Попису. Мере ће подразумевати да сви учесници у Попису носе заштитне маске КН95, одржавају дистанцу како при обуци тако и при пописивању, у домаћинствима, као и да врше пописивање на отвореном, у двориштима, на терасама, и слично када год ситуација то дозвољава.

Т.С.