Данас је преминуо академик Момир Харалампије Поленаковић (81), редоввни члан Македонске академије наука и уметности (МАНУ). Поводом његове смрти, како је најављено, МАНУ и Медицински факултет при Универзитету „Кирил и Методиј“ у Скопљу одржаће комеморативну седницу преко видеоконференцијске везе.

Академик Момир Харалампије Поленаковић је рођен 26. априла 1939. године у Скопљу. Медицински факултет је завршио у Скопљу 1963. године, када је проглашен и награђен као најбољи студент – првак Универзитета „Кирил и Методиј“ у Скопљу. Специјализацију интерне медицине завршио је 1969. године. Докторску дисертацију на тему „Клиничко-имунолошка процена патолошких промена у бубрежним гломерулама“. одбранио је 1977. године. За редовног професора избран је 1988. године. Радио је на Клиници за нефрологију при Медицинском факултету у Скопљу, а у периоду од 1990. до 1997. године био је директор Клинике за нефрологију. Од 2005. године, у пензији, наставио је неуморно да ради у области медицине и својим радовима и научноистражувачким радом доприносио је у овој области.

Из МАНУ подсећају да је „Поленаковић наша сазнања и достигнућа саопштавао у земљи  и у иностранству у више од 550 штампаних научних и стручних радова, од којих више од 200 радова су на „Pub Med“, као и у 250 сажетака научних чланака са којима је учествовао на научно-стручним скуповима у земљи и у свету. Редактирао је и издао пет књига са рефератима са конгреса и научних скупова. Аутор је књиге под насловом  „Исхрана код болеслника са бубрежном инсуфицијенцијом и на дијализи“, публикувана 1997 ., као и коаутор (са академиком И. Дејановим и П. Дејановим) књиге са насловом „Инфекције, хемостатских нарушавања и антибиотичка терапија код болесника на хемодијализи“, објављена 2004.., уредник књиге са насловом „Renal Failure – The Facts“, InTech, 2012.

Био је уредник и члан уређивачког одбора: главни уредник периодичног часописа „Прилози“  Одељења за медицинске науке МАНУ (у периоду  2002 – 2019); помоћник  уредника (Associate editor) часописа „БАНТАО“; члан уређивачких одбора: Actual Nephrology: Kidney Foundation, Варна – Бугарска; Aktuality v nefrologii (Current concepts in nephrology), Република Чешка; бивши члан уређивачког одбора „Македонски медицински преглед“,  часописа Nephrology, Dialysis, Transplantation – NDT (официјални часопис Европске реналне асоцијације) и часописа JAMA (Journal of American Medical Association) – југословенског издања.

– Академик Поленаковић је био први који је у нашој земљи увео добијање бубрежног ткива путем перкутана бубрежне биопсије и омогућио ислеђивање свежег добијеног бубрежног ткива имунохемијским методама. Направио је класификацију гломерулонефритита у земљи. Од 1965 године Поленаковић је учествовао у лечењу акутне бубрежне инсуфициенције са хемодијализом, а од 1971. године у лечењу хроничне бубрежне инсуфициенције са интермитeнтном хемодијализом. Први је увео лечење са рекомбинантним еритропоетином, реналне анемије код пацијената лечених дијализом. Године 1977.  Учествовао је у извођењу прве бубрежне трансплантације на Медицинском факултету у Скопљу- наводи се у саопштењу МАНУ.

Одржао је више предавања  из области гломерулонефритита, балканска ендемска нефропатија и лечење хроничне бубрежне инсуфицијенције, на више институција у земљи и у иностранству. Активно је учествовао у раду Македонског лекарског друштва. Био је оснивач и председник Македонског удружења за нефрологију, дијализу, трансплантацију и вештачке органе (1992 – 2011) и иницијатор за формирање Балканске нефролошке асоцијације (БАНТАО) 1993. године. Такође био је члан више међународних асоцијација и удржења.

Носилац је више признања и награда, међу којима: Орден заслуга за народ са сребрном звездом, Повеља „Д-р Трифун Пановски“ (1988 г.), Од Националне бубрежне фондације у САД (National Kidney Foundation – NKF, USA) додељено му је признање Distinguished International Medal за 1997. годину, највише признање које се додељује истакнутим нефролозима од Фондације, који нису житељи САД, за изванредна научна достигнућа у нефрологији и за рад у развијању нефрологије у њиховој земљи. Био је добитник награде Града Скопља – „13 Ноември“ за посебна остварења у здравственој заштити из области нефрологије (2005 г.); Сребрне медаље првог реда „Столен медал на Македонската православна црква“ пводом 50 година од обновљања Охридскае архиепископије и 40 година од автокефалности МПЦ“ (2008 г.); државне награде Републике Македоније „11 Октомври“ за животно дело у области науке и образовања (2009 г.) и других. Године 2013. Добио је награду The 2013 Pioneer Award Eastern & Central Europe Region на Интернационалног удружења за нефрологију (ISN) за достигнућа из области нефрологије за регион Источне и Централне Европе.

Академик Поленаковић је 1994 године избаран за страног члана Српске академије наука  и уметности, као и за члана Фондације „Бубрег“ у Варни, Бугарска. Године 1996. је изабран за члана Академске асоцијације за медицинске интердисциплинарне студије у Румунији (Academic Association of Medical Interdisciplinary Studies). За спољног члана Академије за медицинске науке Српског лекарског друштва, изабран је 1998. годинае, а 2002. за члана Њујоршке академије наука (САД) и исте године за спољног члана Академије за медицинске науке Хрватске. Исто тако, 2006. године је изабран за члана Светске академије уметности и наука (Сан Франциско, САД), као и за члана Европске академије наука (Салцбург, Аустрија). Од 2007. године, члан је Друштва за науку у Берлину, „Лајбниц“ (Немачка).

За редовног члана МАНУ изабран је 26. јуна 1997. године, а у периоду од  2004 – 2007. године био је њен подпредседник. У периоду 2011 – 2017. Поленаковић је био руководилац Истраживачког центра за генетско инжеерство и биотехнологију „Георги Д. Ефремов“ МАНУ.