Print

Савез Срба Словеније је и званично упутио словеначкој Влади иницијативу о увођењу регистра вјерске и националне припадности, што би могло да послужи као адекватан и легитиман правни основ надлежним институцијама, приликом спровођења и утврђивања резултата пописа становништва.

мр Владимир Кокановић, председник Савеза Срба Словеније

Предсједник Савеза Срба Словеније, Владимир Кокановић, рекао је да је изјашњавање о вјерској и националној припадности од стратешког значаја за српску заједницу, јер би помогло напорима да Срби у Словенији остваре већа права, попут добијања двојног држављанства и статуса националне мањине.

Он каже да је стратешки циљ ове иницијативе, да се свим грађанима Словеније омогући да се слободно изјасне о својој вјерској и националној припадности, као и да, уколико желе, тај њихов податак буде евидентиран од стране надлежних институција у посебном регистру, саопштено је из Савеза Срба Словеније.

“На тај начин, држава би имала јасне и поуздане податке о вјерској и националној структури становништва, што би могло да послужи као адекватан и легитиман правни основ надлежним институцијама приликом спровођења и утврђивања резултата пописа становништва”, наглашава Кокановић.

Он истиче, да ова иницијатива има и много шири карактер, јер Савез инсистира да се право на изјашњавање о вјерској и националној припадности призна свим становницима Словеније, па тако и Словенцима.

Иницијатива је у писаној форми прослијеђена Служби за законодавство и Канцеларији за питања народности Владе Словеније, а Кокановић очекује од словеначке Владе да је у најскорије вријеме размотри.

У иницијативи се, између осталог, наводи да је изјашњавање о вјерској и националној припадности, основно људско право које осим Устава Словеније гарантује и низ обавезујућих међународних докумената, међу којима посебно мјесто заузимају конвенције УН, Европска повеља о заштити људских права, као и Повеља ЕУ о основним правима.

Посебно се наглашава, да је иницијатива у складу са извјештајем Одбора министара Савјета Европе, који су прије неколико мјесеци позвали Владу Словеније, да као аутохтоне заједнице призна српску, њемачку и хрватску националну заједницу у Словенији.