Секс – граматичка категорија: именица мушког рода која означава пол, полност. Нема друге именице која још при самој помисли , пре и да се изговори, врши глаголско дејство, удара у мозак, одбија се од зида  срама, скреће према предрасудама и распркава се у најразличитије перцепције.

Термин секс,  носи терет лошег имиџа, различитих поимања, крајности, гордости и предрасуда, куповања љубави и злоупотреба,  а свака реч са представком секс, повезује се саксуалним односом. Ништа није аутентичније од наше интимности и начина вођења љубави , индивидуално  као и отисак прста, изузетно важно за свеукупно психофизичко здравље човека и још увек најприроднији  начин репродукције.  Колико људи – толико перцепција о сексу, који често везе нема  с љубављу као и љубави са сексом.

Но, ако се сретну и испулсирају као два срца у једном телу, тада спознајеш уметност вођења љубави. Секс је могућност! Пружа алтернативе зборобразовања и извођења именице женског рода, њеног височанства Сексуалности – полног осећања, у буквалном преводу. Превод је понекада раван издаји, а за буквалисте тема секса и сексуалност може бити елемнтарна опасност. Опасније иод незнања је површно знање, приучени је опаснији од неуког, што би рекао отац Николај  „боји се човека једне књиге“, у његовој збирци мудрости „Мисли о добру и о злу“.

У рубрици „Сексуална азбука“ на порталу Човекот пред се (Човек пре свега),  објављиваће се текстови  чији ће тематски оквир бити љубав, секс и сексуалност, као и објашњавање појмова из области сексуалне терминологије од А до Ш.  Све оно што сте желели да говорите или да чујете, а нисте сте осмелили ни да питате ни да кажете, заробљени у предрасудама двоструког морала. Свакако смелост не значи дрскост и неваспитаност,  већ разумевање нечега из области научне, религиозне и философско-морализаторске основе.  Уосталом тако је почела емисија „Сексуална азбука“ 2001. на МРТВ – уводна емисија била је оправдање потребе такве врсте едукативног програма од стране докторског тима, представника верске заједнице и професора Филозофског факултета.

У текстуалним објавама препознаћете интелектуалну борбу против предрасуда, која је и у 21. веку борба са диносаурусима, императив за здрав сексуални живот, што је више од пола здравља, култ према интимности као светињи,  разбијање митова у вези са сексуалношћу,  врло  често штетних за свеукупно психофизичко здравље и могућност за праве информације у право време, засноване на стручној литератури и белетристици.

Татјана Алексић