Један од најчитанијих текстова на порталу СПОНЕ у години која је прошла је и прича о Јосифу Михаиловићу, творацу модерног Скопља.

Архитекта, интелектуалац, дипломата, национални радник, градоначелник Скопља од 1929. до 1936. и од 1940. до смрти, 1941. године. И поред тога што једна мала улица у близини Михаиловићеве некадашње породичне куће и данас носи његово име, помињање Јосифа неретко изазива опречне реакције…

Линк вас води до текста Великани: Јосиф Михаиловић – Творац модерног Скопља у запећкуједном од најчитанијих на СПОНИ у 2022-ој години.