У периоду јануар – јул остварен је суфицит републичког буџета у износу од 1,2 милијарде динара. Приходи су остварени у износу од 992,8 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 991,7 милијарди динара.

У јулу је остварен суфицит у износу од 36,8 милијарди динара. Такође, у јулу су наплаћени приходи у износу од 162,7 милијарду динара од чега су порески приходи износили 144 милијарде динара.

Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ, акциза и затим пореза на добит. Непорески приходи остварени су у износу од 16,8 милијарди динара, а прилив донација у јулу износио је 1,9 милијарди динара, преноси Танјуг податке Министарства финансија.

Расходи су извршени у износу од 125,9 милијарди динара. Расходи за запослене у јулу су износили 29,5 милијарди динара, капитални издаци 22,5 док су трансфери за фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО 13,8 милијарди динара.

Када је реч о буџету опште државе, у периоду јануар – јул остварен је фискални суфицит у износу од 19 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 102,6 милијарди динара.!