Српска демократска лига у Османској царевини је прва политичка странка Срба у Османском царству, а основана је у Скопљу од 10. до 13. августа 1908. године на Првој српској конференцији одмах после Младотурске револуције.

Одмах након избијања Младотурске револуције Срби су одлучили да се организују на другачији начин. На Првој српској конференцији у Скопљу учествовало је 26 најугледнијих Срба у Османском царству. Изабран је централни одбор на чијем челу је био Богдан Раденковић. У састав Централнога одбора ушли су: Богдан Раденковић, Ђорђе Хаџи-Костић, Сава Стојановић, Давид Димитријевић, Јован Шантрић, Милан Чемерикић, Велимир Прелић, Васа Јовановић и Глиша Елезовић. Србима у Османском царству упућен је проглас, у коме се најављује напуштање револуционарне организације и најављује уставно дозвољен облик политичке акције
признаје се целовитост Османског царства ствара се Српска демократска лига, са циљем политичкога, економскога и просветнога напретка српскога народа.

“КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКИХ ПРВАКА
одржата у Скопљу од 10.-13. августа 1908.
У Скопљу је од 10.—13. августа ове године одржата конференција највиђенијих Срба из свију крајева трију вилајета, у циљу да се поставе основи за организацију једне српске демократске лиге. Конференција је сазвата споразумно са митрополитима скопским и рашко-призренским. 26 представника узело је учешћа у њој и донело после озбиљне и свестране измене мисли решења, којима је циљ да се српски народ ових крајева прибере у једну целину и да као такав припомогне завођењу уставног и парламентарног живота у нашој отаџбини.
Седнице су држате у новом стану српског клуба у лепој згради Мила Манчића на Вардару. Српски клуб је узео целу ту зграду под закуп и у њој ће бити у исто време и уредништво новог српског листа „Вардара”.”

СПИСАК ПОСЛАНИКА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ ЗА СРПСКУ НАРОДНУ СКУПШТИНУ

• Битољ: Јован Ћирковић секрет. Митроп. за Битољ и окол.; Риста Цветковић учитељ за Битољ и околину; Глигорије Божовић наставник за настав. колег. бит. гим.; Риста Ставрић учитељ за учитељство.
• Велес: Ђорђе Стаменковић трговац; за Велес и околину.
• Воден: Стојан Марковић трговац за Воден и околину.
• Гостивар: Сима Димитријевнћ управ. школа за Гостивар и околину.
• Дебар: Др. Исаило Хаџијевски лекар за Дебар и околину.
• Дримкол: Матија Шуменковић свештеник за Дримкол и окол.
• Дојран: Јован К. Грошевић учитељ за Дојран и околину.
• Ђевђелија: Стојан Ристић свештеник за Ђевђелију и окол.
• Кичево: Јанићије Ђурић лекар за Кичево и околину; Јованче Томић тежак за Кичево и околину.
• Кратово: Јован Поповић управ. школа за Кратово и окол.
• Крушево: Блажа Пашић тежак за Крушево и околину.
• Кочани: Тодор Јовановић управ. школа за Кочане и околину.
• Куманово: Јован Алексић наставник за Куманово и околину. Јован Цакић учитељ за Куманово и околину.
• Малеш: Сава Јергић свештеник за Малеш и околину.
• Охрид: Серафим Крстић свештеник за Охрид и околину.
• Пореч: Крста Ђорђевић свештеник за Пореч и окол.; Јован Стојановић тежак за Пореч и околину.
• Прилеп: Глигор Соколовић војвода за Прилеп и околину; Петар Димитријевић трговац за Прилеп и околину.
• Ресан: Глигорије Џамбасовић наставник за Ресан и околину.
• Скопље: Др. Алекса Станишић наставник за колегијум скопске гимназије; Митар Шешлија учитељ за учитељство; Александар Илић чиновник за Скопље и околину; Димитрије Поповић учитељ за Скопље и околину; Лазар Рајчић тежак за Скопље и околину.
• Солун: Риста Огњановић наставник за колегијум солунске гимназије; Никола Голубовић учитељ за учитељство; Ђорђе Денковић чиновник за Солун и околину.
• Тетово: Љубомир Аћимовић учитељ за Тетово и околину; Теофило Апостоловић тежак за Тетово и околину;

На слици је привремени централни одбор Организације 1908.