Иако у Македонији цене основних животних намирница свакодневно скачу, па и најосновнијег производа – хлеба, у Србији је и тек како другачије.

На седници Владе Србије усвојена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, у циљу даље заштите животног стандарда становништва.

Уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба, максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба, па ће тако малопродајна цена хлеба од брашна Т-500 бити ограничена на 53,50 динара, док је максимална произвођачка цена ограничена на 45,88 динара.

У денарима, то би износило не више од 30 денара.

Такође, Уредбом је ограничена и највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену за све остале врсте хлеба, умањену за рабате и попусте, а износи максимално 40 процената.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 9. августа и важиће 30 дана.

Влада је, како преноси Танјуг, донела и Уредбу о ограничењу висине цене пелета којом максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима.

Уредба је донета у циљу спречавања поремећаја на тржишту која може угрозити енергетску безбедност Републике Србије, ограничава цена у трговини на мало пелета. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а важи 90 дана од дана ступања на снагу.

Влада је донела и Одлуку о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију на период од шест месеци и увела привремено ограничење извоза одређених дрвних сортимената пореклом из Србије.