Национални координатор за интеркултурализам, једно друштво, развој културе и међуресорске сарадње, Роберт Алађозовски, данас се сусрео и разговарао са представницима српске етничке заједнице у Северној Македонији, саопштено је из Владе.

Фокус на састанку био је усредсређен на  важност спровођења успешног пописа у контексту залагања Владе интегрисаних у Националној стратегији развоја концепта за једно друштво и интеркултурализам 2020-2022 година.

На састанку су учествовали представници грађанских удружења, као и Милутин Станчић, директор Управе за унапређење образовања на језицима припадника заједница.

Указујући да је предстојећи Попис 2021. врло важна операција за добијање статистичких података за лоцирање потреба предузимања мера у погледу побољшања животног стандарда најмаргинализованијих категорија грађана, на састанку је била упућена порука о потреби широке подршке свих заједница овог методолошког процеса.

На састанку је присуствовала и Јасмина Ђорђиева, координатор Сектора за дисеминацију и односе са јавношћу у  Државном заводу за статистику која је презентирала најважније аспекте из процеса, са посебним освртом на само пописивање. Оно што је било од највећег интереса и поздрављено од свих присутних  је што ће сваки грађанин уколико затражи моћи да буде пописан на свом матерњем језику, независно да ли је то македонски, албански, српски, турски, влашки, ромски или босански јазик.

Исто тако, на сусрету се разговарало о заштити личних података и безбедности целог процеса пописивања.

Размењене су информације о важности Пописа као статистичке сложене операције, која ће дати одговор о бројности становништва, породица и боравишта, са цељем предузимања адекватних политика за стварање једнаких животних услова за све категорије грађана.

Закључак на састанку, како се прецизира у владином саопштењу, био је – да би имали успешан попис биће неопходна укљученост свих. Само на тај начин имаћемо попис са релевантним подацима који су основа за креирање квалитетних политика које одговарају потребама свих.