Исељавање младих и неповољна економска клима у граду без довољно радне снаге међу млађом популацијом допринели су затварању више од 100 комерцијалних објеката у Кичеву од 2020. године до данас, преноси Нова Македонија.

„Најбоља слика економске ситуације у Кичеву је чињеница да су у протекле две године у главној улици затворене 132 радње. Убрзано затварање све већег броја објеката у граду резултат је смањене куповне моћи грађана, недостатка довољног интересовања младих за рад у овим радњама и што је најважније, исељавања, које последњих година достигла алармантне размере“ рекао је социолог др Садик Емроја.

Он није оптимиста и не верује да ће се ситуација поправити у наредних неколико година, већ напротив, верује да ће се тренд исељавања наставити.

„Из разговора са власницима радњи које су биле затворене последње две године, потврђено је да међу младима уопште нема интересовања за рад у трговини, упркос солидној плати и доприносима који им се нуде. Млади одлазе у иностранство и тамо за стално траже срећу“, додао је Емроја.

Тренутно се на Заводу за запошљавање у Кичеву пријављено је 3.000 незапослених, од којих је више од 300 са високом стручном спремом.