Мишљење о потрошњи на одбрану

32 одсто анкетираних грађана сматра да држава треба више да улаже у одбрану.
29% сматра да држава треба да задржи тренутни ниво потрошње.
27% сматра да држава треба да смањи трошкове.
12% не зна шта да одговори на ово питање.

Подршка Украјини

29% је одговорило да се не слаже са тим да држава настави да пружа подршку Украјини.
28% се донекле слаже са континуираном подршком.
22% се донекле не слаже са продужењем подршке.
13% се у потпуности слаже да држава треба да настави да пружа подршку Украјини.
8% анкетираних није знало како да одговори на ово питање.