То је коначна одлука после привремене мере с краја прошле године, о укидању издавања извода из матичних књига рођених са рубриком „националност“. Сада је коначно одлучено да се поменута рубрика у документима, изводима из матичне књиге рођених надлежних матичних служби – брише.

Уставни суд РСМ је конкретно 20. децембра 2023. године повео поступак за оцењивање уставности оспорених одредби Закона о матичној евиденцији. Јер основано се постављало питање њихове усаглашености са Уставом.

Ресони министар правде у Влади РСМ Кренар Лога, маја месеца лане објавио је упутство за матичне службе на основу Закона из 1995. године чију примену је у лето Уставни суд привремено стопирао. Тада није било већине међу судијама Уставног суда за доношење коначне одлуке.

Сада је у образложењу акта Уставног суда наведено да изјашњавање о националној припадности није дужност, већ могућност, односно необавезујући податак, и да се грађани и не изјасне о својој националној припадности.

М. С.

Скопље Уставни суд, 
фото Младен Станчић